08/14/2019

Meet and Code

Are you in the EU? Check out Meet and Code! Read more here!

06/12/2019

New Kodu Release (1.5.47.0)

Critical update for micro:bit users. Read more here!

05/02/2019

New Kodu Release (1.5.42.0)

Kodu now speaks Vietnamese! Read more here!

03/26/2019

New Kodu Release (1.5.29.0)

A mix of bug fixes and new features. Read more here!

11/29/2018

New Kodu Release (1.5.2.0)

A few new features and a bunch of bug fixes. Have fun! Read more here!

06/11/2018

Kodu Cup 2017/2018 Slovakia

Dňa 5. júna 2018 sa v sídle spoločnosti Microsoft v Bratislave uskutočnil finálový deň, ktorý zavŕšil snahu 22 finalistov základných škôl. Do súťaže sa nám prihlásilo celkovo 281 žiakov z 18 základných škôl z celého Slovenska. Read more here!

Featured Worlds

by Justin Choi 2nd Place - Save the Kelp Forest