Kodu Game ile Programlama kitabı çıktı!
Kodu Game ile dijital oyun tasarlama. Programlamaya ait temel kavramların öğretimi. Gelişmiş tekniklerle oyun örnekleri. Oyun topluluğuna katılım ve paylaşım.